چندی پیش اخباری مبنی بر جوان ترین پدر و مادر ایران در فضای مجازی منتشر شد. بهزاد 12 ساله بود که با دختر عموی 17 ساله اش زینب ازدواج کرد،و آنها صاحب یک فرزند پسر هستند و حالا بهزاد در 13 سالگی جوان ترین پدر ایران است. آن ها هم اکنون در کرمان به سر می برند.