پدر شدن پیرمرد 95 ساله از همسر 39 ساله اش!!

یک پیرمرد در سن 95 سالگی بار دیگر پدر شد!!

پیرمرد ۹۵ ساله طبسی برای نوزدهمین بار صاحب فرزند شد.

بحسین ارفعی از همسر قبلی خود که از دنیا رفت ، 15 فرزند و از همسر کنونی که 39 ساله است ، 4 فرزند دارد.

فرزند بزرگ این پیرمرد متولد  1338  است و 56 سال دارد. حسین ارفعی که 30 نوه و 40 نتیجه دارد بازنشسته معدن است.

منبع: jamaran.ir

باز نشر : بیکلک | bikalak.com