tehran_copytehran_712

این تصویری از یکی از خیابان های تهران است که در آن خودروهای سوپرلوس و میلیاردی را مشاهده می کنید.

tehran_copy