تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

نقشه مترو تهران

نقشه مترو تهران را در این صفحه می‌بینید. این نقشه‌ی جدید و کامل مترو تهران است و شامل تمام ایستگاه‌ها می‌باشد، حتی ایستگاه‌هایی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. برای اطلاع دقیق از وضعیت یک ایستگاه می‌توانید از اطلاعات ایستگاه‌های مترو سوال بفرمایید. البته بجز چند ایستگاه از خط ۳ و ایستگاه‌های خط ۶ و خط ۷، سایر ایستگاه‌ها به بهره‌برداری کامل رسیده‌اند.

اگر به دنبال نام و ترتیب ایستگاه‌ها و نقاط تقاطع خطوط مترو هستید، می‌توانید از نقشه‌ی بالایی استفاده کنید و حتی آن را با کیفیت بالا دانلود نمایید. اما اگر به دنبال موقعیت مکانی ایستگاه‌های مترو روی نقشه هستید و یا کار کردن با نقشه گوگل را ترجیح می‌دهید، می‌توانید از نقشه‌ی پایینی استفاده کنید. (فعلا خط ۱ تا خط ۵ مترو تهران قابل دسترس هستند و با مشخص شدن کامل وضعیت خط ۶ و خط ۷ اطلاعات آنها هم در اولین فرصت تکمیل خواهد شد.)

نقشه مترو تهرانYou might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.