تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

‏ ‏امکانات هتل بدبختی

هتل بدبختی کجاست؟

از این خارجی های عجیب و غریب هیچ کاری بعید نیست ، حتی پرداخت پول برای چشیدن طعم هتلی با مزه ی بدبختی و زاغه نشینی با اسمی بنام هتل بدبختی ..!! تخمین زده می‌شود که از هر هشت نفر در جهان یک نفر زاغه‌نشین است. در آفریقای جنوبی که اوضاع و…