تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

گل رز طبیعی دیجیتالی

مهندسان سوئدی نخستین گل رز طبیعی دیجیتالی را ساختند !

نخستین گل رز طبیعی دیجیتالیاین گل رز دارای دو جزء ارگانیک و مکانیکی است، بدین‌صورت که مدارهای الکترونیکی دیجیتالی و پلیمرهای نیمه‌رسانا داخل برگ‌های طبیعی گل رز نصب‌شده و خللی در زندگی گل رز به وجود نیاورده و باعث بقای آن نیز…