تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

کوتاه کردن موی سر

5 نکته برای جوان سازی موی سر

برخی توصیه‌ها، اعم از غذایی و رفتاری از سوی کارشناسان بیان شده که برای داشتن موهایی سالم به مدت بیشتر در طول عمر مفیدند.