تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

چگونگی فراموش کردن خاطرات بد گذشته

فراموش کردن خاطرات بد گذشته

راههای فراموش کردن خاطرات بد گذشته:همه ما تجربه های ناخوشایندی داشته ایم که در گوشه ای از ذهن ما ثبت شده و هر ازگاهی مرور آن برای مان عذاب آور است.عده ای آن را به سرنوشت نسبت می دهند و عده ای همه اتفاقات را بازتاب رفتار خود انسان ها می…