تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

چگونگی درست فکر کردن

راههای درست فکر کردن چیست؟

فکر کردن:زندگی این روزهای همه ما به گونه ای شده است که مدام در حال دویدن هستیم و می خواهیم از قافله زندگی عقب نمانیم. اینقدر فعالیت و مشغله داریم که از زندگی هیچ نمی فهمیم و کارمان شده انجام وظایفی که خود و حرفه‌مان برایمان تعیین کرده…