تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

چگونه با جوانان رفتار کنیم

چگونه با نوجوانان ارتباط برقرار کنیم؟

ارتباط با نوجوانان موضوع خیلی با اهمیتی است. مهم نیست که چقدر این وضعیت سخت است اما باید بتوانیم ان را کنترل کنیم.او ممکن است در این دوره به درستی پاسخ سوالات را ندهد، نگرش بی تفاوتی داشته باشد،نظرات خود را بیان کند و بدتر از همه ممکن است…