تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

چگونه امتحانات را بدون استرس بگذرانیم

چگونه استرس امتحانات را کنترل کنیم؟

در مواردی سخت گیری والدین در مورد تحصیلات فرزندان سبب بروز استرس در آنها می شود و بسیاری اوقات والدین اضطراب خود را به فرزندان منتقل می کنند. نگرانی های مرتبط با امتحان درمدارس و مراکز آموزشی و استرس حاصل از آن یکی از چالش های…