تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

چوب کبریت

جمله های زیبا و ناب

جمله های زیبا ، جملات قصار، سخنان بزرگان یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیونها درخت کافی است زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار…