تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

چند همسری

اگر قصد دارید دو همسر داشته باشید بخوانید

شما هم جز آندسته از مردانی هستید که گمان می کنید با ازدواج دوم ، خوشبخت خواهید بود؟ قبل از آنکه به محضر بروید ، کمی فکر کنید. در مقاله ای با عنوان روش کنار با هوو در این مورد صحبت کردیم که اگر شوهرتان مجدد ازدواج کرد ، چگونه با این…