تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

چرا همیشه احساس خستگی میکنم

خستگی های مبهم زنانه!

خستگی های مبهم زنانه! حتما شما هم با بانوانی که مدام احساس خستگی می‌کنند روبه‌رو شده اید. میزان ساعات کاری این دسته از خانم‌ها خیلی بیشتر از استراحتشان نیست و شب‌ها هم بیشتر از پنج ساعت می‌خوابند. پس چرا مدام از خستگی شکایت می‌کنند؟ راه…