تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

چرا بعضی ها ازدواج نمی کنند

چرا بعضی از دختران ازدواج نمی کنند؟

برخی دخترها به دلیل ویژگی های خاصی که دارند و افکار و عقاید اشتباهشان نمی توانند به موقعیت مطلوب ازدواج شان دست پیدا کنند. ما برای شما توصیه هایی داریم که ممکن است برایتان راه گشا باشد. ازدواج دخترها در ایران آنقدرها هم ساده…