تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

چای داغ

اس ام اس جدید شب امتحان

درس خواندن چقدر دلگیر است در اتاقی که از تو خسته شده گوش دادن به تیک تاک زمان زل زدن به کتاب بسته شده -------------اس ام اس جدید شب امتحان------------- اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان امتحان دارد و هیچ کاری نکرده…