تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

پرمودا باترا کیست؟

گلچین زیبا از سخنان پرمودا باترا

مشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر... پرمودا باترا سخنان پرمودا باترا ذهن شما مانند کارخانه است. افکار شما مدیر تولید آن و نظرات دیگران مواد خام این کارخانه می باشد. پرمودا باترا سخنان پرمودا…