تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

پاکیزه

8 اشتباه زنانه در رابطه جنسی و راه حل آنها

مردان شیفته زنان موقر و پاکیزه هستند. حرکات نادرست متون وسوسه انگیز و لباسهای بدن نما می توانند در کتابها و فیلم ها مردان را شهوانی کنند، اما در زندگی حقیقی چطور؟ دکتر کامی بالک می گوید: «مردان هرگز توسط زنانی که بیشتر زمان خود…