تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

پارگی بکارت با یک بار نزدیکی

پارگی بکارت با یک بار نزدیکی ممکن است؟

پرده بکارت ( hymen )که در افراد مختلف با ضخامتها و شکلهای مختلفی مشاهده می شود، ملاک غير قابل اعتمادی برای تشخيص سلامت جنسی دختران است. پارگی بکارت با یک بار نزدیکی محل قرارگیری پرده بکارت پرده بکارت يک چين غشايي نامنظم است که از…