تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

ورزش برای پیشگیری از کمردرد

چندی از قانون های ساده برای پشت میزنشین ها

قانون های ساده برای پشت میزنشین ها از یک درد ساده و گهگاه در کمر شروع می‌شود و مدتی بعد، راه رفتن را هم سخت می‌کند. برای شمایی که از سر عادت یا به اجبار کارتان، هر روز نزدیک به 10 ساعت را نشسته می‌گذرانید، کمردرد احتمالا واژه آشنایی است؛…