تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نوازد نگون بختی که به دست پرستار سوخته شد! +عکس

نوازد نگون بختی که به دست پرستار سوخته شد! +عکس

فرزند ۱۰ روزه ای در بیمارستان ایالت گوانژو چین برشته شد.دوربین های مخفی بیمارستان شهر فوجیان تصاویر رقتباری را ثبت نمودند که در نوع خود بسیار غم انگیز است.فرزند تازه متولد شده ای که تنها ۱۰ روز از عمرش سپری می شد و به خاطر تولد زودرس در…