تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نمونه سوالات استخدامی

استخدام بانک صادرات ایران سال ۹۲

بانک صادرات ایران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان اصفهان ، فارس ، همدان ، قم و زنجان به شرح جدول مندرج برا تصدی شغل بانکدار(تحویلدار) از داوطلبان مرد واجد شرایط به شرح زیر بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی مربوط ،…