تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

نماز طواف نساء

مناسک حج تمتع : اعمال حج واجب به ترتیب کدامند ؟

اعمال حج تمتع حجّ تَمَتُّع، از اقسام سه‌گانه حج در اسلام است. این نوع حج، بر کسی واجب است که فاصلۀ محلّ سکونتش تا مکه بیش از ۱۶ فرسخ یا ۴۸ میل است. حج تمتع از دو بخش تشکیل می‌شود: عمره تمتع و حج تمتع. در حج تمتع 13 عمل واجب است:…