تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

ناهنجاری

وحشتناکترین حادثه ژنتیکی+عکس

دانشمندان در تلاش اند تا با کشف رابطه های نقص ژنتیکی بتوانند روش های درمانی را ایجاد کنند که منجر به نوزاد ناقص نشود.با تغییر ژنتیک و دسترسی در سلول های انسانی می توان از بروز این بیماری های نقصی پیشگیری کرد.