تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

معماری

معماری هایی که باور نمی‌کنید واقعی باشند

در عصر معماری، برهه‌ی  مهمی آغاز شده‌است، روحیه جدیدی به وجود آمده... سنت‌ها و رسوم باعث سرکوب معماری شده‌اند. سبک‌ها دروغ اند... عصر متعلق به ما، و سبک متعلق به آن، روز به روز معین می‌شوند. هنرمندان هر روز سعی می‌کنند راه‌های تازه‌ای…