تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

مطالب جالب در مورد خندیدن

واکنش های مغز هنگام لبخند زدن

لبخند زدن موجب چه واکنش هایی در مغز می شود؟ تیمی از دانشمندان نشان داده‌اند لبخندزدن، شیوه پردازش عواطف افراد دیگر توسط مغز را تغییر می‌دهد. تیم تحقیقاتی از شیوه‌ای موسوم به نوار مغزی برای ضبط‌کردن امواج مغزی 25 شرکت‌کننده استفاده…