تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

مدل های کابینت های شیشه ای

روش های زیبای استفاده از شیشه در کابینت آشپزخانه

کابینت هایی که درب های شیشه ای دارند اغلب در قسمت های فوقانی آشپزخانه استفاده می شوند و نقطه کانونی زیبایی ایجاد می کنند. این کابینت های شفاف را می توان برای زیباسازی فضا، نشان دادن ظروف و اشیای تزئینی و قرار دادن لوازم آشپزخانه استفاده…