تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

محل کار

29 درصد از آمریکایی‌‌ها هر روز در محل کارشان از فیسبوک استفاده می‌کنند

صادق باشید. در طول یک روز چقدر روی کارتان متمرکز می‌شوید؟ بر اساس نتایج تحقیقاتی که به تازگی به دست آمده، تقریبا یک سوم آمریکایی‌ها، یا اگر بخواهم دقیق بگویم 29 درصد از آن‌ها، هر روز در محل کارشان از فیس‌بوک بازدید می‌کنند. جی‌میل، یاهو‌میل…