تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

متن های عاشقانه دپ و سنگین

متن های عاشقانه غمگین با فاز سنگین

متن های عاشقانه غمگین با فاز سنگین متن های عاشقانه غمگین با فاز سنگین گاهی لحظه های سکوت پرهیاهو ترین دقایق زندگی هستند مملو از آنچه میخواهیم بگوییم ولی نمی توانیم بگوییم…! دلنوشته های عاشقانه فاز سنگین در سکوت مبهم عشقی بزرگ!…