تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

متن های آموزنده و خواندنی

سخنان زیبا و آموزنده جان ماکسول

سخنان زیبا و آموزنده جان ماکسول اگر می خواهید عرض خیابان را طی کنید، یک یا دو درجه تغییر مسیر، آسیبی به شما نخواهد زد. اما اگر می خواهید از عرض اقیانوس بگذرید چند درجه خطا در محاسبه می تواند شما را به دردسر بیندازد.جان ماکسول…

متن های جدید آموزنده و با مفهوم

متن های جدید آموزنده و با مفهوم متن های جدید آموزنده و با مفهوم متن های آموزنده ‌‌‌تنها، آب‌های آرام هستند که چهره‌ها را بدون انحراف و درست نشان می‌دهند بنابراین؛ تنها ذهن‌های آرام می‌توانند درک‌ شایسته و‌ درستی از زندگی…