تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

مال صغير

جریان ضرب المثل گربه دستش نميرسه ميگه مال صغيره

اگر كسي آرزوي رسيدن به هدفي داشته باشد اما شرايط رسيدن به آن هدف را نداشته باشد هدف را كوچك مي‌كند و مثلاً مي‌گويد: اينكه اهميتي ندارد، اين چيزها براي من خيلي كوچك و بي‌ارزش است ولي آنان كه حرف او را مي‌شنوند او را مسخره مي‌كنند و اين مثل…