تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

قوی ترین

فردی که صاحب قوی ترین انگشت کوچک دنیاست

مردی که صاحب قوی ترین انگشت کوچک دنیاست ، شاید در بدن ما عضوی مانند انگشت کوچک آنچنان قدرتی نداشته باشد و نتوانیم کار خاصی با کمک آن انجام دهیم اما با تلاش و تمرین می توانیم هر کدام از اعضای بدن را بهبود بخشیده و قوی کنیم. …