تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

فیلترشکن

خدمات جدید فیلترینگ (طنز)

در این که در فضای مجازی، هستند برخی سایت‌ها که از حیث اخلاقی یا سیاسی خوب نیستند و اهداف تخریبی و منفی را دنبال می‌کنند، به اندازه سر مویی شک نیست. اگر شک کردیم، همین ستون طنزمان را درجا فیلتر کنید! اما این میان، این مسأله هم هست که در…