تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

فلسفه مهریه در اسلام

فلسفه مهریه از دیدگاه اسلام چیست؟

مهر كه به آن «صداق» هم می‏گویند، عطیه و پیشكشی است كه مرد در برابر ازدواج به همسر خود می‏دهد. در قرآن كریم می‏خوانیم: « و آتو النّساء صدقاتهنُّ نحلة؛ در كمال رضايت قلبى، مهر زنان را به آنان بپردازید». (نساء: 4) فیض كاشانی در تفسیر…