تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

فضیلت شب قدر

اعمال شب قدر

شب های قدر اعمال و و ظایفی دارد که در اینجا به اعمال مشترکه در این شب ها اشاره می کنیم تا کسانی که طالب خوش بختی و سعادت هستند، به انجام آنها بپردازند.