تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

فرورفتگی ناشی از جوش

دانستنی های کک ‌و ‌مک ارثی

متخصص پوست گفت: کک ‌و ‌مک ارثی است و درمان قطعی برای آن وجود ندارد. مبتلایان در تابستان از ضد آفتاب استفاده کنند. دکترطوسی در پاسخ به سوالی درباره علت کک ‌و ‌مک اظهار داشت: کک‌ و‌ مک ارثی است و تابش اشعه آفتاب در ایجاد آن نقش دارد.…