تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

فرمانده شدن قلب همسرخود

فرمانده قلب همسرتان باشید

نیاز روحی یک زن به محبت شوهر، فوق العاده مهمتر و حساس تر است محبت برای روح یک زن مثل هوا برای تنفس لازم است. زن و مرد هردو به محبت احتیاج دارند اما نیاز روحی یک زن به محبت شوهر، فوق العاده مهمتر و حساس تر است. اما گاهی مرد معنای محبت و…