تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

فال و طالع بینی سال 93

فال و طالع بینی سال 93

نام سال : اسب فال و طالع بینی سال 1393 هجری شمسی (سال اسب) چینیها معتقدند بودند در شروع سال نو ازبین تمام حیوانات تنها دوازده حیوان را برای گردش زمین انتخاب کرده است که به ترتیب ظاهر می شوند وانسانها برحسب تولد در سال مورد نظر دارای…