خانه » بایگانی برچسب: غرولندهای خانم های حساس

بایگانی برچسب: غرولندهای خانم های حساس

توصیه هایی برای عروس نازک نارنجی

روز اولی که به خواستگاری می روید شش دانگ حواس تان را جمع کنید و اگر تفاوت های اساسی بین خودتان و همسر آینده تان می بینید، همانجا خداحافظی کنید. همه این تفاوت ها بعدها می تواند مثل چماق هر روز بر سر شما بخورد. دخترها همیشه روحیات حساس تری نسبت به پسرها دارند. زودتر می رنجند و آسیب پذیرتر …

توضیحات بیشتر »