تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

غدد تولید کننده عرق

نکاتی برای نگرفتن بوی عرق در تابستان

یکی از طبیعی ترین واکنش های بدن در برابر گرما و تحرک و البته خنک نگه داشتن دمای بدن، عرق کردن است. اما همین واکنش طبیعی اگر روی پوست بدن باقی بماند، بوی بدی دارد که اغلب ما ترجیح می دهیم در زندگی اجتماعی و خانوادگی با بوی بد بدن، دیگران را…