تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

عوامل موثر در گرفتگی صدا

تغییر صدا را لطفا جدی بگیرید

بعضی وقت ها تغییر صدا را با گرفتگی صدا اشتباه می گیریم و تصور می کنیم این دو مورد یکسان است در حالی که این طور نیست. فردی یکی دو بار سرفه می‌کند و کمی آب می‌خورد تا وضع بهتر شود، اما انگار نه انگار؛ صدایش گرفته است و نمی‌تواند خیلی راحت حرف…