تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

عمرو در امانت خیانت نکرد ، تو چرا

ضرب المثل عمرو در امانت خیانت نکرد

گاهی اتفاق می افتد که انسان از نزدیک ترین کسانی که همه گونه توقع و انتظار از او متصور است خیانت خلافی در امر امانت و راز داری می بیند که هرگز در مخیله اش چنان عمل غیر متصوره خطور نکرده است. در چنین موقعی و مورد با تعجب و تاثری زاید…