تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

علل کم بودن میل جنسی

داروهایی کاهش میل جنسی

داروهایی که باعث کاهش میل جنسی میشوند کم بودن میل جنسی رایج ترین شکل اختلال عملکرد جنسی در زنان ومردان است ،مصرف برخی داروها موجب کاهش میل جنسی در افراد می شود،ما لیست برخی از آنان را برایتان آورده ایم. داروهایی که باعث کاهش میل جنسی…