تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

شوهر

راه افزایش شانس ازدواج برای دخترخانم‌ها

زیاد در قید و بند قیافه افراد نباشید. اگر متوجه این موضوع باشید که قیافه خوب همیشه به معنی شخصیت خوب نیست، آن وقت مردان خوبی را دور و بر خود خواهید دید که لزوما هر کجا که می‌روند سرها به طرف آنها برنمی‌گردد. ما می‌خواهیم در اینجا در…

شوهر دهن لقم همه چیزو برای خانوادش تعریف میکنه

با همسر دهن لق چه کنیم؟ علت اصلی که این خصوصیت در افراد وجود دارد به طیف شخصیتی آنها برمی گردد. تمام این ویژگی‌ها به دوران کودکی و تربیت خانواده و شرایط اجتماعی ارتباط دارد.شاید افرادی را در اطراف خود دیده باشید که از هر دری و سخنی…