تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

سیلوانا

سیلوانا تکه ای از بهشت در ایران

منطقه سیلوانا با وجود دریاچه‌های کوچک و زیبا در پای کوه‌ها و رودخانه‌ها و آبشارهایی که در این منطقه سرازیر هستند، این سرزمین را به صورت تکه‌ای از بهشت درآورده و هرکسی را که پای در این سرزمین می گذارد مات و مبهوت از زیبایی‌هایش می‌کند و هر…