تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

سرماخوردگی دانش آموزان

درباره بهداشت مدرسه بدانید

هر ساله با ورود فصل پاییز و بازگشایی مدارس، دانش آموزان زیادی در سراسر کشور قدم به مدرسه می‌گذارند تا سال جدید تحصیلی را آغاز کنند. در چند سال اخیر چیزی که به طور جدی درباره محیط مدرسه مورد توجه قرار گرفته بهداشت محیط آنست و مسئولین از…