تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

سخنان جیدو کریشنامورتی

چندی از سخنان زیبای جیدو کریشنامورتی

چنانچه شما حسود باشيد، معلوم است كه اين احساس شما عشق نيست. اگر شما در ترس و نگراني به سر ببريد، روشن است كه در حالت عشق نيستيد. وفتي كسي را زير سلطه و نفوذ خود در مي آوريد، اين ديگر عشق نيست. وقتي از عشق صحبت مي كنيد و به اداره مي رويد…