خانه » بایگانی برچسب: سخنان جیدو کریشنامورتی

بایگانی برچسب: سخنان جیدو کریشنامورتی

چندی از سخنان زیبای جیدو کریشنامورتی

چنانچه شما حسود باشید، معلوم است که این احساس شما عشق نیست. اگر شما در ترس و نگرانی به سر ببرید، روشن است که در حالت عشق نیستید. وفتی کسی را زیر سلطه و نفوذ خود در می آورید، این دیگر عشق نیست. وقتی از عشق صحبت می کنید و به اداره می روید و دیگران را اذیت می کنید، …

توضیحات بیشتر »