تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان

مجموعه سخنان حکیمانه از بزرگان

سخنان بزرگان جهان اگر خودتان را در چاله یافتید ، اولین اقدام این است که از کندن دست بردارید !!  ویل راجرز جملات بزرگان جهان برای دستیابی به موفقیت باید چیزی را خودتان بخواهید نه این که دیگران بگویند که شما باید بخواهید. گری…