تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
Browsing Tag

روش مطرح کردن خواسته های جنسی

روش مطرح کردن خواسته های جنسی

روش مطرح کردن و رسیدن به خواسته های جنسی اکثر مردها در زمان ازدواج تصور رابطه جنسی مکرر و راضی کننده با همسر خود دارند و آن را یکی از نعمتهای خدادادی ازدواج تصور می کنند. در آن لحظه بیشتر خانمها هم با شوهرانشان هم عقیده هستند. اما با…