خانه » بایگانی برچسب: روش محاسبه درصد چربی بدن

بایگانی برچسب: روش محاسبه درصد چربی بدن

روش محاسبه درصد چربی بدن

درصد چربی بدنتان را این گونه محاسبه کنید مقدار BMI یا شاخص توده بدن از تقسیم مقدار وزن (به کیلوگرم) به مجذور قد (به متر) به‌دست می‌آید. «تعریف چاقی تغییر کرده است!» «براساس تعاریف جدید، چاقی و اضافه وزن فقط براساس قد و وزن تعریف نمی‌شود، بلکه امروزه ترکیب بدن را در نظر می‌گیرند. امروزه تعریف استاندارد چاقی بر مبنای …

توضیحات بیشتر »